Nowy bankowy nabór w programie „Prosument”
Renergy

BLOG

Posted On: 2016-01-03

Nowy bankowy nabór w programie „Prosument”

Nowy bankowy nabór wniosków od osób zainteresowanych montażem mikroinstalacji OZE z dofinansowaniem z programu Prosument rusza w tym miesiącu, styczniu.

Wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie z Prosumenta po 2015 r. muszą się liczyć z nowymi zasadmi obowiązującymi zarówno w samym regulaminie programu, jak również nowymi warunkami sprzedaży energii do sieci z mikroinstalacji uruchamianych począwszy od 1 stycznia 2016 r.

BOŚ Bank jest nadal jedynym bankiem udzielającym preferencyjnych pożyczek w ramach programu Prosument. Jak na razie BOŚ nie sfinalizował jednak kolejnej umowy z NFOŚiGW. Z tego powodu przeciąga się uruchomienie nowego naboru wniosków.

Piotr Lemberg, rzecznik BOŚ, stwierdził, że nowy nabór wniosków dla przyszłych beneficjentów programu Prosument powinien ruszyć w styczniu. Nie precyzuje jednak daty rozpoczęcia naboru, uzależniając ją od sfinalizowania nowej umowy z NFOŚiGW.

Z początkiem 2016 r. nastąpią pewne zmiany w regulaminie programu Prosument, ale także w zasadach wsparcia operacyjnego, obejmującego zasady sprzedaży energii z instalacji prosumenckich. Wejdą bowiem w życie postanowienia ustawy o OZE, które wprowadzają nowe zasady sprzedaży energii z domowych mikroinstalacji OZE.

Prosumenci, którzy uruchomią swoje mikroinstalacje do końca br. – także w ramach programu Prosument – z początkiem przyszłego roku przejdą z systemu sprzedaży energii do sieci za 80 proc. średniej ceny hurtowej z poprzedniego kwartału na system net-meteringu zakładający sprzedaż nadwyżek energii – po półrocznym zbilansowaniu z energią kupioną w tym czasie z sieci – za 100 proc. ceny hurtowej energii z wcześniejszego kwartału.

Zasady programu Prosument uniemożliwiają natomiast skorzystanie po 2015 r. jednocześnie z dofinansowania inwestycyjnego w ramach tego programu oraz korzystanie ze wsparcia operacyjnego w ramach wchodzącego z początkiem 2016 r. systemu taryf gwarantowanych, z którego będą mogli skorzystać właściciele nowych mikroinstalacji OZE o mocy do 10 kW.

System taryf gwarantowanych oferuje preferencyjne stawki za sprzedaż energii do sieci – wynoszące na stałym, obowiązującym przez 15 lat poziomie – odpowiednio 0,75 zł/kWh dla instalacji o mocy do 3 kW oraz 0,65 zł/kWh dla instalacji o mocy w przedziale 3-10 kW.

Skorzystanie z tego systemu wyklucza jednak jednoczesne objęcie wsparciem inwestycyjnym w ramach programu Prosument. Inwestorzy zainteresowani skorzystaniem z Prosumenta mogą jedynie sprzedawać energię na warunkach net-meteringu.

Dla inwestorów, którzy chcą uruchamiać swoje instalacje po 31 grudnia 2015 r. i korzystać ze sprzedaży energii na warunkach taryf gwarantowanych, pojawiają się pierwsze oferty banków proponujących korzystne finansowanie, ale na warunkach rynkowych. BOŚ proponuje w tym wypadku pożyczki w ramach oferty EKOkredyt BOŚ, której plusem jest rozłożenie spłaty kredytu na okres 15 lat, dzięki czemu kredytobiorca zyskuje możliwość spłaty relatywnie niższych miesięcznych rat.

Nowe zasady programu Prosument, z którymi muszą liczyć się inwestorzy planujący złożenie wniosku po 2015 r., dotyczą też wymogu wykonania instalacji przez instalatorów posiadających certyfikat UDT.

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z OKAZJI!! POMOŻEMY PAŃSTWU PRZY WYPEŁNIANIU WNIOSKÓW !!!!!!

zielonaplaneta
Posts made: 17

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *