Nowelizacja Ustawy o OZE
Renergy

BLOG

Posted On: 2016-08-15

Nowelizacja Ustawy o OZE

Szanowni Państwo

Mamy dla Państwa dobre wieści Smile

Nowelizacja ustawy o OZE – system opustów

Pierwszego lipca 2016 roku wraz z nowelizacją ustawy o OZE wszedł w życie system opustów. Nowe rozwiązanie niesie za sobą wiele korzyści w porównaniu do proponowanych wcześniej taryf gwarantowanych. Przede wszystkim z taryf gwarantowanych, w przeciwieństwie do opustów, mogłyby skorzystać jedynie osoby, które mają znacznie przewymiarowaną instalację w stosunku do zapotrzebowania na energię elektryczną, lub u których zużycie energii nie przekracza 10000 kWh. Jest to spowodowane faktem, że taryfy gwarantowane miały obowiązywać po net-meteringu (obowiązującym od 1 stycznia 2016 roku), a więc byłyby liczone dopiero za nadwyżkę wyprodukowanej energii w ujęciu rocznym. System opustów umożliwia wykorzystanie sieci jako magazynu energii o określonej sprawności, który pozwala na późniejsze odebranie chwilowej nadwyżki wyprodukowanej energii z instalacji.

Warto zaznaczyć, że system opustów obejmuje elektrownie PV o dużo większej mocy – aż do 40 kWp, natomiast w przypadku taryf gwarantowanych było to jedynie 10 kWp. Co więcej, system opustów nie narzuca limitów nowych mocy.
Dużym plusem jest także możliwość łączenia systemów opustów z dotacjami, co nie byłoby możliwe w przypadku taryf gwarantowanych, gdzie jedno wykluczało drugie. Ponadto dzięki zniesieniu obowiązku kwartalnych sprawozdań z ilości wyprodukowanej energii, zmniejszył się poziom biurokracji. Prostsza wydaję się być także kwestia podatku dochodowego od oddanej energii do sieci oraz stawka vat. Dzieje się tak, ponieważ energia oddana do sieci jest następnie pobierana w nocy lub w zimie i zużyta na własne potrzeby. Dzięki temu nie ma konieczności zapłacenia podatku dochodowego i vat od sprzedanej energii.
Warto przypomnieć, że usługi sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej świadczone są przez dwie różne firmy, a jedna umowa i faktura jest możliwa dzięki tzw. umowie kompleksowej. Bardzo ważnym aspektem nowego systemu jest możliwość rozliczania energii wyprodukowanej oraz zakupionej razem z kosztami jej dystrybucji, czego nie zapewniał net-metering obowiązujący przed 1 lipca 2016 roku. Jest to korzystniejsze finansowo rozwiązanie, co łatwo można przedstawić na następującym przykładzie. Przed nowelizacją ustawy o OZE z 1MWh energii oddanej do sieci można było w praktyce odzyskać ok. 300zł. Natomiast nowy system rozróżnia dwa wskaźniki opustów:
dla instalacji do 10 kWp jest to 1:0,8
dla instalacji do 40 kWp jest to 1:0,7
Mówiąc prościej, system opustów dla instalacji do 10 kWp pozwala na odebranie 80% energii wprowadzonej do sieci. Dzięki temu, oddana do sieci nieskonsumowana energia może zostać przez prosumenta odebrana za ok. 500 zł/MWh (przy rabacie 80%). System polegający na nadprodukcji energii, a następnie jej odbiorze w miesiącach zimowych daje także duże możliwości w kwestii ogrzewania budynku oraz c.w.u. z instalacji fotowoltaicznej. Przy odpowiednim dobraniu mocy elektrowni w połączeniu z takimi urządzeniami jak pompy ciepła czy kotły elektryczne, dzięki wskaźnikom opustów 0,8 i 0,7, możliwe jest znaczne obniżenie kosztów ogrzewania za sezon grzewczy.

Autor: Agnieszka Schneider.

zielonaplaneta
Posts made: 17

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *